Ceny nabízených prací:

 

            ► PRÁCE ................................................................... 150 - 250 Kč / hod.

            PRÁCE S POUŽITÍM STROJE ........................... 270 - 320 Kč / hod.

            SEČENÍ TRÁVY .................................................... 2 - 6 Kč / m2

            CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ ............................... 2,50 Kč / m2